619777933 | 938931867 info@centrodedialageltru.es

Qui som?

Centre de dia per a la gent gran “La Geltrú” és un servei diürn d’atenció sociosanitària on les persones grans reben atenció especialitzada amb una finalitat preventiva i rehabilitadora. Els usuaris disposen d’atenció i seguiment individualitzat i un programa de lleure terapèutic, en funció de les vostres necessitats.

El nostre objectiu principal és proporcionar a les persones grans un suport tècnic i especialitzat en horari diürn perquè puguin desenvolupar amb més autonomia les activitats bàsiques de la vida diària.

Benestar sense renunciar al teu domicili

El centre de dia és una opció a considerar sense renunciar al seu domicili, per prevenir, reduir i millorar la qualitat de vida de la gent gran, sense oblidar-nos que això porta implícita també la millora de l’estil de vida dels familiars.

Servei especialitzat

El centre de dia es pot considerar una baula intermèdia entre la total autonomia de la persona i l’estada en residències. Un pas tremendament necessari per millorar la qualitat de vida, alentint símptomes propis de ledat.
És un servei especialitzat en la tercera edat, on un grup de professionals es dedica a la prevenció, tractament i cura de la gent gran. D’aquesta manera, la gent gran pot continuar als seus domicilis, passant les nits i els caps de setmana, d’aquesta manera no hi ha una desvinculació total amb el seu ambient de referència, el seu entorn, ja que no es troben en situació total de dependència, com ara quan estan institucionalitzats.Es un servicio especializado en la tercera edad, donde un grupo de profesionales se dedica a la prevención, tratamiento y cuidado de las personas mayores. De esta manera, los mayores pueden continuar en sus domicilios, pasando las noches y los fines de semana, de este modo no existe una desvinculación total con su ambiente de referencia, su entorno, ya que no se encuentran en situación total de dependencia, como cuando están institucionalizados.